LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Umowa, na podstawie której jeden z przedsiębiorców zapewnia za określoną opłatą drugiemu przedsiębiorcy prawo do korzystania ze swojego znaku firmowego, promocji, sposobu obsługi klienta, to umowa

A.
B.
C.
D.