LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 26
Pracodawca, sporządzając świadectwo pracy zamieszcza w nim, na żądanie pracownika, informację dotyczącą

A.
B.
C.
D.