LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 18
Ustal, któremu pracownikowi zgodnie z przytoczonymi przepisami przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?
A.
B.
C.
D.