LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 17
Pracownik, który ukończył trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową i posiada pięcioletni staż pracy został zatrudniony na Vi etatu. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje temu pracownikowi w roku kalendarzowym?
A.
B.
C.
D.