LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 27
W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego organ administracji, pomimo zgłoszonego wniosku strony, nie przeprowadził dowodu z opinii biegłych. Która z zasad postępowania administracyjnego została naruszona?

A.
B.
C.
D.