LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
Zgodnie z przytoczonymi przepisami organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli
A.
B.
C.
D.