LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 26
Jan Kowalski jest zameldowany w Warszawie, ale od dłuższego czasu mieszka i pracuje w Krakowie. Podczas wakacyjnego pobytu w Kołobrzegu postanowił nabyć nieruchomość położoną w pobliskiej gminie Rymań. Organem właściwym miejscowo w sprawach dotyczących tej nieruchomości będzie organ według

A.
B.
C.
D.