LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
Prawo rozstrzygnięcia odwołania przez organ wyższego stopnia wynika z jego właściwości

A.
B.
C.
D.