LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 17
25.04.2019 r. strona otrzymała decyzję administracyjną wydaną przez organ administracji w dniu 19.04.2019 r. Strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania i w dniu 02.05.2019 r. wysłała pismo w tej sprawie, które zostało doręczone organowi administracji w dniu 07.05.2019 r. W oparciu o przytoczony przepis ustal, kiedy decyzja stała się ostateczna i prawomocna.
A.
B.
C.
D.