LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 39
Czynności organu administracji publicznej, z których nie sporządza się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie

A.
B.
C.
D.