LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 32
O jaką informację należy uzupełnić przedstawione zawiadomienie, aby było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?
A.
B.
C.
D.