LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 21
Która z wymienionych wad jest wadą istotną w sporządzonej decyzji administracyjnej?

A.
B.
C.
D.