LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 21
Który z wymienionych środków egzekucyjnych jest środkiem egzekucji należności pieniężnych?

A.
B.
C.
D.