LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 39
Starosta, realizując zadania własne powiatu, nie przestrzega prawa. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionej na niego skargi jest

A.
B.
C.
D.