LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 31
Co decyduje o uznaniu złożonego do organu administracji pisma za skargę lub wniosek?

A.
B.
C.
D.