LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Który z wymienionych wydatków w gminie jest wydatkiem majątkowym?

A.
B.
C.
D.