LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 2
Zgodnie z przepisami minimalna odległość studni kopanej od granicy nieruchomości wynosi

A.
B.
C.
D.