LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
W hydrocyklonie do oddzielania i zagęszczania piasku ze ścieków wykorzystywana jest siła

A.
B.
C.
D.