LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
Które urządzenia służą do mechanicznego odwadniania osadu?

A.
B.
C.
D.