LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 23
Na podstawie wzoru oblicz ile godzin przetrzymywane są ścieki w osadniku radialnym o średnicy D=30 m i głębokości h=3 m, jeśli w ciągu doby przepływa 25 440 mm ścieków.
A.
B.
C.
D.