LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 40
Zgodnie z danymi zawartymi na rysunku odległość pomiędzy osadnikiem gnilnym przydomowej oczyszczalni ścieków a domem mieszkalnym wynosi
A.
B.
C.
D.