LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
Zawartość kwasów lotnych w osadzie z komory fermentacyjnej wynosi 2 280 mg/l. Oblicz stechiometryczną dawkę wapna palonego (CaO) do neutralizacji w kg/m3.

A.
B.
C.
D.