LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
Na podstawie danych zawartych w tabeli określ, która substancja przekroczyła dopuszczalny poziom stężenia.
A.
B.
C.
D.