LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 34
Do odsiarczania spalin najczęściej stosuje się metodę

A.
B.
C.
D.