LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
W przypadku projektowania i budowy nowych instalacji, zakładów przemysłowych, należy uwzględnić wszystkie aspekty ochrony środowiska, stosując zasadę

A.
B.
C.
D.