LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 29
Hałas o natężeniu 55 dB według informacji zawartych w tabeli powoduje
A.
B.
C.
D.