LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 12
Która metoda ochrony przed hałasem polega na zastosowaniu w zakładzie produkcyjnym nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz narzędzi generujących niski poziom hałasu?

A.
B.
C.
D.