LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 9
Oblicz skuteczność ekranu wyciszającego wiedząc, że natężenie hałasu przed zainstalowaniem ekranu wyciszającego wynosiło 150 dB, a po jego zainstalowaniu zmniejszyło się do 66 dB.
A.
B.
C.
D.