LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 3
Na podstawie informacji zawartych w tabeli wybierz zalecaną metodę unieszkodliwiania zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych.
A.
B.
C.
D.