LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Do rozgarniania, rozdrabniania i zagęszczania podłoża składowiska odpadów służy

A.
B.
C.
D.