LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Aby przebiegły prawidłowo wszystkie etapy procesu kompostowania niezbędny czas kompostowania odpadów w pryzmach statycznych z naturalnym napowietrzaniem wynosi

A.
B.
C.
D.