LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Termiczne spalanie odpad贸w na rusztach polega na

A.
B.
C.
D.