LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
Metodą unieszkodliwiania zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest

A.
B.
C.
D.