LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Odpady górnicze o wysokiej zawartości skał ilastych są stosowane jako komponent lub surowiec podstawowy do produkcji

A.
B.
C.
D.