LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
Naturalne odwadnianie osadów ściekowych odbywa się

A.
B.
C.
D.