LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 12
Oblicz objętość humusu potrzebną do rekultywacji terenu o powierzchni 1,5 ha i grubości warstwy humusu 25 cm.

A.
B.
C.
D.