LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 29
Mięsień strzemiączkowy jest przyczepiony do

A.
B.
C.
D.