LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 31
Próby stroikowe należy zawsze rozpocząć od przeprowadzenia próby

A.
B.
C.
D.