LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Błona bębenkowa o prawidłowym stanie charakteryzuje się

A.
B.
C.
D.