LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 39
Badaniem słuchu pomocnym w wykryciu głuchoty czynnościowej jest

A.
B.
C.
D.