LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 26
Przygotowując pacjenta do ABR, elektrodę pomiarową ujemną umieszcza się na

A.
B.
C.
D.