LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 7
Który audiogram jest charakterystyczny dla urazu akustycznego?
A.
B.
C.
D.