LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 27
Do określenia związanych ze słyszeniem potrzeb dorosłego pacjenta można wykorzystać kwestionariusze

A.
B.
C.
D.