LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 23
W urządzenie typu CROS są zaopatrywani pacjenci, u których stwierdzono

A.
B.
C.
D.