LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 23
Krzywe izofoniczne powstają przez porównanie głośności tonów o różnych częstotliwościach z głośnością wzorca o zadanych poziomach ciśnienia akustycznego i częstotliwości wynoszącej

A.
B.
C.
D.