LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 3
COSI jest procedurą opierającą się na

A.
B.
C.
D.