LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 3
Protetyk słuchu, pobierając wycisk z ucha na aparat słuchowy, powinien zwrócić uwagę na to, by

A.
B.
C.
D.