LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 17
W procesie produkcji wkładek metodą p-n-p protetyk słuchu najpierw przygotowuje odlew z ucha, a następnie aby przygotować negatyw tego odlewu, musi go

A.
B.
C.
D.