LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
W torze sygnałowym cyfrowego aparatu słuchowego występują kolejno:

A.
B.
C.
D.