LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS16 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Metoda doboru aparatu słuchowego WHS bazuje na

A.
B.
C.
D.